Zdravstvene ustanove

Udovoljavamo strogim kriterijima opremanja zdravstvenih ustanova. Nudimo kompletnu uslugu opremanja - vrata, namještaj, obloge zidova, pultovi... na Vama je da zamislite, a na nama da realiziramo Vaše zamisli!